Diplomirani socijalni radnik - DOO "Lenkom" Bijeljina

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Diplomirani socijalni radnik - DOO "Lenkom" Bijeljina

Postby ddjelmo » 17 Nov 2014, 17:38

Стручни сарадник – Дипломирани социјални радник - ДОО”ЛЕНКОМ” БИЈЕЉИНА

Област: Остало
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 29.11.2014.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Стручни сарадник – Дипломирани социјални радник - 1 извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз пробни рад од 60 дана.

II – Опис послова
Обавља послове утврђене законом за пружање стучних услуга у оквиру Делатности социјалне заштите у установама са смијештајем за старија лица са инвалидитетом без или са минималном здравственом бригом.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

III Општи услови:
1. Да је држављанин Босне и Херцеговине, 2. Да је старији од 18 година, 3. Да има општу здравствену способност,

IV Посебни услови:
Висока стручна спрема - VII степен, 240 или 180 ЕЦТС бодова - Дипломирани социјални радник,
Положен Државни испит,Једна година радног искуства у струци,Положен возачки испит ,,Б’’ категорије.

V Потребна документа:
Уз пријаву кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:
- Увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци,
- Извод из матичне књиге рођених
- Овјерену фотокопију дипломе или увјерења о потребној стручној спреми,
- Доказ о потребном радном искуству у струци,
- доказ о познавању рада на рачунару,
- увјерење о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат прије заснивања радног односа.
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса обавиће се обавезни усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом доставити путем поште или лично у затвореној коверти, на адресу : Јерменска 41, Бијељина, Старачки дом Д.О.О ,, ЛЕНКОМ’‘, Република Српска, БиХ, са назнаком: “Пријава на конкурс за пријем радника - не отварај”.

-----------------------------------------
Preuzeto sa www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/st ... bijeljina/
-----------------------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron