Nastavnik muzicke kulture - OS "Vuk Karadzic" Zabrdje

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Nastavnik muzicke kulture - OS "Vuk Karadzic" Zabrdje

Postby ddjelmo » 17 Nov 2014, 17:36

Наставник музичке културе - ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ” ЗАБРЂЕ

Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 20.11.2014.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Наставник музичке културе – 1. извршилац – 5.часова седмичне норме, на одређено вријеме до краја школске године тј. до 31.08.2015.год без радног искуства.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Услов за пријем наставника на горе наведено радно мјесто је, поред општих услова утврђених Законом о раду, испуњавање и посебних услова предвиђених Законом о основном образовању и васпитању ( чл. 105 .и 106.овог закона ) и Правилником о стручним профилима наставника, стручних сарадника и васпитача ( Сл.гласник РС бр. 77/09 и 86/10).

Уз пријаву потребно је доставити следећа документа:
извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте
увјерење о држављанству,
увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прибавља школа службеним путем за изабраног кандидата по конкурсу
Љекарско увјерење које не може бити старије од 6.мјесеци прилаже кандидат који буде изабран за ово радно мјесто ( први на ранг листи ), а прије заснивања радног односа.
овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији
увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,
извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, уколико се ради о кандидату без једног или оба родитења, а који није старији од 26.година
увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца
увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,
увјерење општинског/градског органа управе, надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
кућну листу, за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у РС, уз коју је потребно доставити следећа документа:
а) потврду издату од Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни,а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица
б) потврду издату од надлежне пословнице Фонда ПиО РС да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије
в) потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запослен и
г) потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26.година
потврду издату од надлежног органа јединице локалне самоуправе или Министарства просвјете и културе о коришћењу стипендије, за кандидате који су током студирања користили стипендије за неразвијене и изразито неразвијене општине

Конкурс остаје отворен 8.дана од дана објављивања у ‘’ Гласу Српске’‘.
Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве биће обављен дана 27.11. 2014.год. ( четвртак ) у 12,30 часова у просторијама школе уЗабрђу.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интрвјуу, сматараће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије свих докумената, јер школа не преузима обавезу враћања истих.
Пријаве и потребне документе слати на адресу: ЈУ Основна школа’’ Вук Караџић ‘’ Забрђе , 76 330 Угљевик.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Број: 824/2014

---------------------------------------
Preuzeto sa www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/na ... c_zabrdje/
---------------------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron