Prijem 2 profesora - Gimnazija "Filip Visnjic" Bijeljina

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Prijem 2 profesora - Gimnazija "Filip Visnjic" Bijeljina

Postby ddjelmo » 17 Nov 2014, 17:33

Пријем 2 професора - Гимназија ,,Филип Вишњић“ Бијељина

Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 20.11.2014.
Брoj извршилaцa: 2

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1. Професор музичке културе, пуна норма, приправник на одређено вријеме, до 30.06.2015.године, 1 извршилац;
2. Професор ликовне културе, пуна норма, приправник на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, 1 извршилац.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Послове наставника има право да обавља лице које осим услова утврђених законом којим се уређују радни односи и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске“, број: 11/93.), испуњава и услове прописане у члану 75. Закона о средњем образовању и васпитању, осим услова из става г), јер се конкурсом тражи приправник.

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:
а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:
а) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;
г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством, које садржи податке из којих се јасно види:- врста посла,- степен стручне спреме и- дужина оствареног радног стажа по врстама посла;
д) извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља ако се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота;
ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;
ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
з) кућну листу за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у Републици Српској, уз коју је потребно доставити сљедећу документацију:
1. потврду издату од Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица,
2. потврду издату од надлежне пословнице Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије,
3. потврду о висини плате, ако је члан породичног домаћинства запослен, и
4. потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година;
и) потврду издату од надлежног органа јединице локалне самоуправе или Министарства просвјете и културе о кориштењу стипендије за кандидате који су током студирања користили стипендије за неразвијене или изразито неразвијене општине.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/13.)
Директор школе расписује јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста наставника посредством ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске, а конкурс се објављује у дневним новинама „Глас Српске“ Бања Лука, дана 12.11.2014.године.
Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 25.11.2014. године у 12:00 часова у просторијама ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ у Бијељини.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.
Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“, Рачанска 94.
Број: 1891/14.

---------------------------------------
Preuzeto sa www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pr ... ijeljina1/
---------------------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron