Profesor razredne nastave - OS "Jovan Ducic" Bijeljina

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Profesor razredne nastave - OS "Jovan Ducic" Bijeljina

Postby ddjelmo » 12 Nov 2014, 01:24

Професор разредне наставе - Основна школа ‘’Јован Дучић“ Бијељина

Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 13.11.2014.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Професор разредне наставе у подручном одјељењу у Пучилама, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, лице без искуства-приправник - 1 извршилац.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

- Општи услови које кандидат треба да испуњава
а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

- Посебни услови:
- одговарајућа стручна спрема, што се доказује овјереном копијом дипломе
са стручном спремом за радно мјесто:
професор разредне наставе:
а) проф. разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,
б) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава.
- Уз пријаву која је потписана од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред дипломе о одговарајућој стручној спреми кандидат је дужан доставити:
а) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
б) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
в) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто за које се тражи радно искуство у струци,
г) извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља уколико се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота,
д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из породице погинулог борца,
ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,
е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
ж) кућну листу, за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ниједан члан не оставрује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у Републици Српској, уз коју је потребно доставити сљедећу документацију:
1) потврду издату од Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица,
2) потврду издату од надлежне пословнице Фонда за пензијско и инавалидско осигурање Републике Српске да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије,
3) потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запослен, и
4) потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година.

Дана 18.11.2014. године у 11,30 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Јован Дучић”, ул. Српске војске бр. 104., Бијељина, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Јован Дучић“, ул. Српске војске бр. 104., Бијељина, 76 300.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Број: 1550/14

-----------------------------
Preuzeto www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pr ... ijeljina3/
-----------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron