Racunovodja - Tehnicki skolski centar - Zvornik

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Racunovodja - Tehnicki skolski centar - Zvornik

Postby ddjelmo » 12 Nov 2014, 01:19

Рачуновођа - ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР – ЗВОРНИК

Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 13.11.2014.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Рачуновођа, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

У радни однос се прима лице са положеном лиценцом у складу сазаконом који уређује област рачуноводства.

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:
-Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,
-Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.
-Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.
-Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављаљања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.
Поред општих услова кандидати су дужни да доставе слиједећа документа:
-Доказ о одговарајућем степену и врсти стручне спреме, и то:
- дипломирани економиста.
-Доказ о просјечној оцјени током студирања.
-Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.
-Доказ о оствареном радном стажу у образовно-васпитном раду (доказује се увјерењем о радном стажу или овјереном фото-копијом радне књижице).
-Доказ о оствареном радном стажу ван образовно-васпитном раду(доказује се увјерењем о радном стажу или овјереном фото-копијом радне књижице).
-Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу члана породице погинулог борца.
-Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу борца Одбрамбено – отаџбинског рата РС.
-Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено – отаџбинског рата РС.
-Извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, ако се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота.
-Кућну листу за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у РС, са слиједећим документима:
- потврду издату од Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни а нису запослени,
- потврду издату од надлежног Фонда ПИО да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије,
- потврду о висини плате, ако је члан породичног домаћинства запослен, и
- потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година.
- потврду издату од надлежног органа о коришћењу стипендија за кандидате који су током студирања користили стипендије за неразвијене и изразито неразвијене општине.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће бити обављено дана 18.11.2014 године, са почетком у 08,00 сати у просторијама школе.
Kандидати се неће посебно позивати на интервју.
Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана, од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу:
Технички школски центар, Каракај 486А, 75400 Зворник, са напоменом „за конкурс“.
Све остале информације везане за конкурс кандидати могу добити путем телефона 056/260-899.
Број: 01-2117/14

-----------------------------------
Preuzeto sa www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/ra ... _zvornik1/
-----------------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron