Diplomirani inzinjer geologije - GROSS d.o.o - RJ Srebrenica

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Diplomirani inzinjer geologije - GROSS d.o.o - RJ Srebrenica

Postby ddjelmo » 12 Nov 2014, 01:13

Дипломирани инжењер геологије - GROSS д.о.о. Градишка- РЈ Сребреница

Област: Геологија, рударство и металургија
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 04.12.2014.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Дипломирани инжењер геологије - 1 извршилац

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Kандидат који се пријави на конкурс треба да испуњава опште услове прописане законом, и то:
Да је држављанин Републике Српске – БиХ, и да има пребивалалиште у Републици Српској;
Да је пунољетан;
Да има општу здравствену способност;
Да против њега није подигнута оптужница која је стала на правну снагу, нити је изречена неправоснажна осуђујућа пресуда за кривично дјело за које је прописана као главна казна новчана казна или казна затвора до пет година (по новом Закону о кривичном поступку);

Посебни услови које треба испуњавати кандидат:
завршен Геолошки факултет;
положен стручни испит;
најмање двије (2) године радног искуства на истим или сличним пословима.

Уз пријаву на конкурс (у којој ће обавезно бити кратка биографија) кандидат је дужан доставити сљедећа документа (у оригиналу или овјерене фотокопије):
диплома/увјерење о стеченој стручној спреми,
увјерење о положеном стручном испиту,
лична карта,
увјерење о некажњавању,

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања.
Пријаве се могу доставити искључиво путем поште на адресу:’‘ГРОСС’’ Д.О.О. Градишка, П.Ј. Сребреница Сасе бб, Рудник олова и цинка Сасе Сребреница, 75430 Сребреница,са назнаком: ‘’Пријава на конкурс’‘.
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем радника обавиће интервју.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а документа примљена по конкурсу неће се враћати кандидатима.
Све додатне информације можете добити нa број телефона: 056/410-577.
Број: 3010014-2058

--------------------------------------------
Preuzeto sa www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/di ... rebrenica/
--------------------------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron