Nastavnik fizickog vaspitanja OS "Veljko Cubrilovic" Priboj

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Nastavnik fizickog vaspitanja OS "Veljko Cubrilovic" Priboj

Postby ddjelmo » 12 Nov 2014, 01:09

Наставник физичког васпитања - ОШ ”ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ” ПРИБОЈ

Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 13.11.2014.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Наставник физичког васпитања – 1 извршилац, 6 часова, на одређено вријеме, до повратка директора са функције а најдуже до 31.08.2015. године, (са радним искуством у струци и положеним стручним испитом)

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

  Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати морају испуњавати услове из члана 105. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/08, 71/09 и 104/11,33/14) и услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 77/09 и 86/10).
Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/13).
  
Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује, са адресом пребивалишта и бројем телефона, доставити:
- овјерену фотокупију дипломе;
- увјерење о положеном стручном испиту;
- увјерење о просјеку оцјена током студирања;
- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
- извод из матичне књиге рођених (од 01.09.2010. трајно важи)
- увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (не старије од мјесец дана);
- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;
- извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, уколико се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота;
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца;
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
- кућну листу, за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у Републици Српској, уз коју је потребно доставити сљедећа документа:
- потврду Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица;
- потврду издату од надлежног Фонда ПиО Републике Српске да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије;
- потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запослен;
- потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година;
- потврду издату од надлежног органа јединице локалне самоуправе или Министарства просвјете и културе о коришћењу стипендије, за кандидате који су током студирања користили стипендије за неразвијене и изразито неразвијене општине.
- Љекарско увјерење (не старије од 6 мјесеци) накнадно доставља изабрани кандидат.
- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.
 Дана, 20.11.2014. године у просторијама ЈУ Основне школе „Вељко Чубриловић“ Прибој 75 249 Прибој у 10,30 часова ће се обавити тестирање, а истог дана у 12,30 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса.
 Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
  Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли Завода за запошљавање и дневног листа „Глас Српске“
  
Пријаве достављати лично или на адресу: ЈУ ОШ “Вељко Чубриловић“, 75249 Прибој, са назнаком „Комисија за избор“.
Број: 695/14

----------------------------------
Preuzeto sa www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/na ... ic_priboj/
----------------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron