Profesor tehnickog i informatike - OS "Filip Visnjic" Trnova

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Profesor tehnickog i informatike - OS "Filip Visnjic" Trnova

Postby ddjelmo » 30 Oct 2014, 23:15

Професор / наставник техничког образовања и информатике - ОСНОВНА ШКОЛА ‘’ФИЛИП ВИШЊИЋ’’ ДОЊА ТРНОВА

Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 06.11.2014.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Професор/наставник техничког образовања и информатике, без радног искуства (приправник), са 12 (дванаест) часова седмично на одређено вријеме, до повратка наставника са боловања – један извршилац;

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду.
За радно мјесто прописани су услови и стручна спрема члановима 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (’‘Службени гласник Републике Српске’’ број 77/2009. и 86/2010.),

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс)потребно је доставити сљедећу документацију:

- Увјерење о држављанству,
- Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,
- Увјерење о радној способности (љекарско увјерење), не старије од шест мјесеци,
приложиће изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
- Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,
- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,
- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
- Извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, уколико се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота,
- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидсу заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
- кућну листу, за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у Републици Српској, уз коју је потребно доставити сљедећу документацији:
а) Потврду издату од Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица,
б) Потврду издату од надлежне пословнице Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година живота није корисник пензије,
в) Потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запослен и
г) потврду о редовном школовању, оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година живота,

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се у четвртак, 13. 11. 2014. године у 13:00 сати у просторијама ЈУОШ ‘’Филип Вишњић’’ у Доњој Трнови.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве са комплетним документима доставити на адресу: ЈУ Основна школа ‘’Филип Вишњић’’ 76335 Доња Трнова. Фотокопије докумената морају бити овјерене које неће бити враћене кандидатима.
Неблаговремене пријаве и пријаве са некомплетним документима неће се узимати у разматрање.
Потребне информације можете добити путем телефона број 055/552-287.
Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.
Број: 819/2014

-------------------------------------
Preuzeto sa www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pr ... kola_fili/
-------------------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron