Prijem 2 profesora - OS "Sveti Sava" Zvornik

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Prijem 2 profesora - OS "Sveti Sava" Zvornik

Postby ddjelmo » 12 Nov 2014, 01:26

Пријем 2 професора - ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА” ЗВОРНИК

Област: Образовање
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 13.11.2014.
Брoj извршилaцa: 2

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1. Професор разредне наставе- приправник- 1 извршилац на неодређено вријеме у централној школи у Зворнику“.
-Услови: ВСС- Педагошки факултет- професор разредне наставе.
2. Професор разредне наставе- 1 извршилац на неодређено вријеме у централној школи у Зворнику, са радним искуством у настави“.
-Услови: ВСС – Педагошки факултет- професор разредне наставе и да кандидат има радно искуство у настави.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да имају одговарајућу стручну спрему прописану Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (”Службени гласник РС”, број 77/09, 86/10 25/14).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (”Службени гласник РС”, број 70/13).

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:
- Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника), са адресом, краћом биографијом и списком докумената
који се достављају,
-Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
- Увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
-Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
-Увјерење о држављанству,
-Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке о врсти посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,
- Извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља уколико се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота.
- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту
о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.
- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту
о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту
о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
- Кућну листу, за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у Републици Српској, уз коју је потребно доставити сљедећу документацију:
а) Потврду издату од Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су
радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица,
б) Потврду издату од надлежне пословнице Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије,
ц) Потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запослен,
д) Потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година,
- Потврду издату од надлежног органа јединице локалне самоуправе или Министраства просвјете и културе о коришћењу стипендије, за кандидате који су током студирања користили стипендије за неразвијене и изразито неразвијене општине.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Са кандидатима који су доставли потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 25.11.2014. године (сриједа) у 10,00 сати у просторијама ЈУ Основна школа “Свети Сава” у Зворнику.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама “Глас Српске” Бања Лука.
Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: “Пријава на конкурс”.
Контакт телефон: 056/490-615
Број: 1408/1

---------------------------------------
Preuzeto sa www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pr ... _zvornik1/
---------------------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron